středa 8. dubna 2015

Unikátní Title tag na každé stránce

Nastavení Title tagu na webu

Title tag je velmi důležitý On-Page faktor, který by neměl na Vaší optimalizované stránce chybět. Každá stránka by měla mít svůj vlastní Title tag, který stručně vystihne o čem stránka je. Vhodné je také napsat klíčové slovo o které usilujete, nejlépe hned ze začátku Title tagu.

Jak Title tag napsat správně?

Title tag má zásadní význam pro SEO a je jeden z nejviditelnějších textů v SERPu (search engine result pages). Proto je nutné dodržovat určitá pravidla.

Pro ideální Title tag se můžete inspirovat v titulcích magazínů, novin atd., kde se podstata titulku shoduje s účelem - zaujmout čtenáře. Pro SEO se budete docela často setkávat s propojením dvou světů - zaujmout čtenáře a současně informovat vyhledávacího robota, o čem Vaše stránka je.

4 pravidla pro Title tag

1. Atraktivní nadpisek přitáhne čtenáře

Atraktivita - jde o to, titulkem zaujmout čtenáře

2. Klíčové slovo v titulku pomůže posílení SEO

Klíčové slovo - podstrčit vyhledávači klíčové slovo, na které chcete být vidět

3. Správná délka titulku

Délka titulku - zachovat správnou délku titulku

4. Unikátní Title tag

Unikátnost - odlišit titulek od ostatních popisků na webu (nekopírovat jej do nadpisů na stránce, nebo do meta description, apod.)

Kam se jménem firmy v Title tagu

Existují spekulace, zda je nutné uvádět do titulku jméno firmy, nebo portálu. V případě, že se do titulku jméno firmy píše, podporuje se tím branding (posilovaní značky), ale na druhou stranu se zase ubírá prostor pro výstižný titulek. Pokuste se zvolit optimální řešení a pokud je název Vaší firmy příliš dlouhý, uveďte jej jen v titulku na hlavní straně a na ostatních stránkách jej neuvádějte.

Nejdříve popisek a pak branding

Z pohledu logiky směru, kterým vyhledávací robot prochází web, je vhodnější uvádět jméno firmy až na konec titulku, např.:
SEO test zjistí chyby na webu | Síla SEO

Délka Title tagu

Doporučovaná délka Title tagu je 50-60 znaků, protože více znaků už vyhledávače neumí zobrazit a místo dlouhého popisu Title vypíší tři tečky, jakmile překročí zobrazované pole. Ve skutečnosti může Google zobrazit i delší popisek, pokud se vejde více písmenek to šířky 512 pixelů. Je to proto, že např. písmenko "i" zabírá méně prostoru jak např. přísmeno "w".


Ukázka zápisu Title tag v kódu stránky


Kde se Title tag zobrazuje?

Title tag se zobrazuje hned na několika důležitých a pro uživatele viditelných místech.

Ve výsledku vyhledávání (SERP)


V záhlaví stránky vyhledávače


Video: Co říká o Title tagu Google inženýr Matt CuttsUžitečné nástroje a zdroje pro dokonalý Title tag

MOZ blog Title tag emulator (2014)
Rozšíření do Chrome - SERP Preview Tool
W3schools - Title tag definice
Jak psát web - zázračný SEO html Title tag


Žádné komentáře:

Okomentovat